Rekyl

Teater Innlandet/ Nordland Teater/ Aarflot Produksjoner

Director Franzisca Aarflot

Video Design Ove Alexander Jamt Dahl

Light Design Olav Nordhagen

Composer Morten Halle

Costume Design Lise Søraune

The Performance is Documented by Gisle Bjørneby