Kong Lear

Den Nasjonale Scene

William Shakespeare

Director Tim Carroll

Light Design Marte Stormo