Kjøkkenveien- Skårer gård- Museene i Akershus

Modell- skisse av flerbruks rommet, som skal bygges i låven på Skårer gård.

Rommet har et torg med matvarer for felles tilberedning i kjøkkenet.

Langbord for å samle grupper for undervisning og måltider.

På Skårer gård er det allerede en skolehage og et våningshus med kafe og kjøkken