Kjøkkenveien- Skårer gård- Museene i Akershus

Modell- skisse av flerbruks rommet, som skal bygges i låven på Skårer gård.

Rommet har et torg med matvarer for felles tilberedning i kjøkkenet.

Langbord for å samle grupper for undervisning og måltider.

På Skårer gård er det allerede en skolehage og et våningshus med kafe og kjøkken

Telthuset- Randsfjordmuseet

Modell av Telthuset.

Grafisk design: Stian Berger, Melkeveien designkontor

“Etter noen tiår på Hadeland folkemuseum skal Telthuset nå endelig tilbakeføres til sitt opprinnelige hjem og miljø på Granavollen. Snart kan du besøke det døgnåpne, helårsåpne telthuset.

Store og små, lokale og tilreisende, grupper og pilegrimer: Telthuset blir det naturlige startpunkt for å bli kjent med Hadelands og Granavollens historie, og for å få oversikt over alle dagens historiske tilbud.”


Prosjektet er et samarbeid mellom Randsfjordmuseet og Gran kommune.

Åpner for publikum 2020